top of page
get-more-information-29112019.jpg
İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

İş hukuku, işveren ve çalışanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar, işçi ve işveren arasındaki sözleşmeler, iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, çalışma saatleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işe alma ve işten çıkarma gibi konuları kapsar. Kanunda, bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayalı olan işçi ya da işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması 7036 sayılı İş Mahkemeler Kanunu ile dava şartı haline getirilmekte olup (md.3) Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilmiştir. Söz konusu yapılan düzenlemede arabulucuların, dava şartı niteliğini taşımakta olan iş hukukunda arabuluculuk faaliyetini yürütebilmesi için bu eğitimi almaları gerekmektedir.

 

Arabuluculuk Daire Başkanlığınca sicile kayıtlı arabuluculara iş hukukunda uzmanlık alabilmeleri, arabuluculuk faaliyetini en iyi şekilde yürütebilmeleri adına teorik ve uygulama eğitimi verilmektedir.

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi ile katılımcılara, işçi ve işverenin var olan yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetebilecekleri, işçi ve işverenin kendi yasal haklarını bilerek hareket edip etmediklerini değerlendirebilecekleri, süreci sonlandırmak konusunda yeterli bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlamaktadır.

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi süresince katılımcıların belgeye dayanan ve Eğitim Kurumlarınca kabul edilebilen haklı bir mazereti bulunmadığı müddetçe verilecek ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Bu nedenle katılım belgesine hak kazanabilmek için eğitimde devamlılık şartı bulunmaktadır. 

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından aynı zaman dilimi içerisinde birçok uzmanlık alanında eğitim verilmektedir. Bu nedenle katılımcıların aynı anda başvurdukları herhangi iki veya daha fazla Uzman Arabuluculuk eğitimlerinde ders çakışması yaşaması halinde ARASİS tarafında sistem dışına çıkarılmaktadırlar.

Katılımcıların bu ayrıntıyı dikkate almasını ve Uzmanlıklara o şekilde başvurmasını önemle rica ederiz.

 

Eğitim Süresi

Eğitim Saati toplamda 52 saattir.

Uzman Arabuluculuğa Giriş toplamda 20 saattir.

Teorik Eğitim toplamda 24 saat Saattir.

Uygulama Eğitimi toplamda 8 saattir.

 

Eğitim İçeriği 

Uzman Arabuluculuğa Giriş / Arabuluculukta İletişim ve Duygu 6 Saat

Uzman Arabuluculuğa Giriş / Arabuluculukta Çatışma ve Müzakere Yönetimi 6 Saat

Uzman Arabuluculuğa Giriş / Arabuluculukta Hukuki Esaslar 6 Saat

Uzman Arabuluculuğa Giriş / Taraf Vekilliği 2 Saat

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk / Teorik Eğitim 24 Saat

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk / Uygulama Eğitimi 8 Saat

Eğitime kimler Başvurabilir?

Bu eğitim programına Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan arabuluculuk siciline kayıt yaptırmış arabulucular başvurabilmektedir.

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: -

Bitiş Tarihi: -

Başlama Saati: -

Başlama Saati-

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs

Eğitim Süresi: 52 saat / Eğitim tarihleri yakında duyurulacaktır.

Eğitim Ücreti: 5.000 TL (KDV Dahil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page