top of page
get-more-information-29112019.jpg
Hukuk Mesleklerine Giriş.png

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına Hazırlık Kursu

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında adaylar kamu hukuku alanında Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Yargısı Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Vergi Hukuku derslerinden, özel hukuk alanında ise Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve İş Hukuku derslerinden, usul hukuku alanında; Medeni Usul Hukuku Ceza Usul Hukuku, İdari Yargılama Usulu Hukuku, Vergi Usul Hukuku derslerinden sorumlu olacaktır. Ayrıca Avukatlık Hukuku, Türk Hukuk Tarihi ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi dersleri de müfredat dahilindedir.

 

Kursa Kimler Katılabilir

 

24 Ekim 2019’da Resmi Gazetede yayımlanan 7188 sayılı ‘‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun’’ kapsamında avukatlık kanununun ve noterlik kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapılmış ve mesleğe başlayabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı getirilmiştir. Bu sınav, kanunun Resmi Gazetede yayımlanma tarihi olan 24 Ekim 2019 tarihinden sonra hukuk fakültelerine kayıt yaptıran öğrencileri kapsamaktadır. Bu tarihten önce hukuk fakültelerine kayıt yaptıranlar bu sınava tabii değildir. 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 31887 sayılı ‘‘Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunda’’ şöyle bir madde bulunmaktadır: ‘‘Ancak Hukuk Meslekleri Sınavında başarılı olma şartı 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan 31/03/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.’’  Mevzuatta yapılan bu değişiklik sonucunda 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptırıp 31/03/2024 tarihinden önce mezun olanlar için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına girme şartı aranmayacaktır. Bu kişilerin bu sınava girmeden avukatlık ve noterlik stajını başlatabilmeleri, hakimlik ve savcılık sınavına girmeleri mümkündür.

Eğitim İçeriği:

 

1. Anayasa Hukuku,

2. Anayasa Yargısı,

3. İdare Hukuku,

4. İdari Yargılama Usulü,

5. Medeni Hukuk,

6. Borçlar Hukuku,

7. Ticaret Hukuku,

8. Hukuk Yargılama Usulü,

9. İcra ve İflas Hukuku,

10. Ceza Hukuku,

11. Ceza Yargılama Usulü,

12. İş Hukuku,

13. Vergi Hukuku,

14. Vergi Usul Hukuku,

15. Avukatlık Hukuku,

16. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

17. Türk Hukuk Tarihi

Program Koordinatörü: Gökhan Kılıçtaş - 0506 044 37 25

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2024

Bitiş Tarihi: 29 Ağustos 2024

Eğitim Yöntemi: Online

Eğitim Yeri: Online

Eğitim Süresi: 192 Saat-240 Ders (5 Hafta)
Eğitim Günleri: Hafta İçi 10:00-18:00

Eğitim Ücreti: 15.000 TL (KDV Dahil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page