top of page
get-more-information-29112019.jpg
Etkin Satış ve Satış Ekibi Yönetimi

ETKİN SATIŞ VE SATIŞ EKİBİ YÖNETİMİ

Modül 1: Satış-Pazarlama İlişki Sistemi

Pazarlama -Satış ile ilgili kavramsal yaklaşım

Markalaşma sürecinde satışın etkisi

Sahada markayı yönetme

Modül 2: Satışta Dijital İletişim

Dijital reklam yönetimi

Kullanıcı deneyimi ve etkileşimi

Satışta sosyal medya ve iletişim

Satış dijitalleşme ve kanal yönetimi

İçerik yönetimi

Modül 3: Satış Ekibi Yönetici Kimliği ve Yol Haritası

Etkin yönetici davranışı

Vizyon misyon oluşturma

İdeal yönetici profili

Modül 4: Problem Çözme Teknikler ve Karar Süreçleri

Problem Çözme ve Genel Kavramlar,

Gelişmiş Problem Çözme Modeli ve Süreci

Değerlendirme ve Karar Süreçleri

Modül 5: Takım İçi Etkin İletişim ve Empati

BİZ yaklaşımı ve takım kültürü oluşturma

Takım çalışmasını engelleyen etkenler

Takım çalışmasının sürekli etkinliğinde başarılı bir iletişim sürecinin yaratılması

Takımlarda bakış açısı, algı yanılmaları ve yorumların iletişime etkileri

Farklı bakış açıları ve yeteneklerden, olumlu dinamizm ve sinerji geliştirmek

Modül 6: İkna ve Etkin Satış Süreci

İkna tekniği ve gizli ikna

Hipnotik dil kalıpları

Takım üyelerinin, müşterek amaçlara ulaşması yolunda birbirlerinin olumlu yönde etkileyecek ikna yöntemleri

Modül 7: Takım İçi Çatışma Yönetimi

Yaratıcı yaklaşımla olumlu paradigma geliştirme ve anlaşmazlıkların çözümü

Zor kişilere karşı pozitif tutum ve olumlu paradigma geliştirmek

Çatışmaların kaynağı ve çatışmaların çözülmesinde karşılaşılan yaklaşımlar

Profesyonel yaklaşımla ve uzlaşmada etkin iletişim uygulamalarından yararlanmak

Çatışmaların etkin yönetim süreci ve stratejileri

Modül 8: Etkin Ekip Yönetiminde Motivasyon ve Geri Bildirim

Motivasyonla çalışma süreçlerini olumlu yönde etkilemek

Motivasyon araçlarıyla ekibinin performansını arttırmak

Takım arkadaşlarında motivasyonla birleşme sağlamak  

Etkin geri bildirimin özellikleri nelerdir?

Geribildirim sürecindeki roller yöneticinin geribildirim verme sorumluluğu

Modül 9: Takım İçi Liderlik Gelişim Süreci

Lider neden gereklidir? Liderlikte başarıya götüren faktörler

Kişiliğin liderlik tarzlarına yansıması

Liderlik rolleri

Örnek olma

Başkalarına liderlik

Takımlara liderlik

Organizasyona liderlik

Modül 10: Satış Koçluğu

Koçluk süreç yaklaşımı

Takım yönetiminde koçluk süreci ile ekibi yönlendirme

Satış koçluğu nedir, ne değildir, diğerlerinden nasıl ayrılır

Satışta durumsal liderlikte koçluğun önemi

Bir yönetici ve bir satış koçunu birbirinden ayıran özellikler nelerdir

Rekabet ortamında satış yöneticiliğinden satış koçluğuna geçiş

Satış koçluğu süreci

EĞİTMENLER

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yonca Tunç

Dr. Öğr. Üyesi Nezehat Hanzade Uralman

Dr. Engin Baran

Öğr. Görevlisi Yasemin Turan

Öğr. Görevlisi Fatih Simer

Öğr. Görevlisi Yıldız Tekmir Özer

Öğr. Görevlisi Necil Beykont

Öğr. Görevlisi Cem Karakaş

Öğr. Görevlisi Doğuş Dağdeviren

Öğr. Görevlisi Banu Kılıç

Öğr. Görevlisi Doğa Dağdeviren

 

*** Her 15 kişilik başvuruda yeni sınıf oluşturulacaktır.

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 4 Mayıs 2024

Bitiş Tarihi: 15 Haziran 2024

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs / Online

Eğitim Süresi: 76 Saat / 7 Hafta

Eğitim Ücreti: 11.000 TL (KDV Daihil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page