top of page
get-more-information-29112019.jpg

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

Çocuk ve Ergenlerde BDT Uygulayıcı Eğitimi

ÇOCUK VE ERGENLERDE BDT UYGULAYICI EĞİTİMİ

Eğitimi Kimler Alabilir: Psikoloji ve Pdr öğrenci ve mezunları eğitime katılım sağlayabilir.

               

Programın Tanımı ve Amacı: Katılımcılara eğitimin ilk modülünde çocuk ve gençler ile çalışırken ilk görüşmede nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği pratikteki uygulamalara dayanarak aktarılacaktır. Eğitimin sonraki modüllerinde klinik alanda en sık karşılaşılan ve terapi sürecinde çalışılan alanlar bilişsel davranışçı terapi yaklaşımıyla aktarılacaktır.

           

Programın Kapsamı: Bilişsel Davranışçı Terapi 6 yaş sonrası çocuklarda ve gençlerde kullanılan bir terapi yöntemidir. Duygu, düşünce ve davranış üçgeni üzerinden danışanın işlevsel olmayan düşüncelerinin yerine alternatif düşünceler üretmeyi, duygu düzenleme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, danışanın kaçma-kaçınma davranışları yerine davranış deneylerini gündeme alarak iyileşme sağlamayı hedefler.

 

Eğitimin Kazanımları: Katılımcıların klinik ilk görüşme becerileri ve çocuk ve gençlerde yürütülen terapi sürecinde bilişsel davranışçı terapinin uygulama alanına dair bilgi ve donanımlarının artmasıdır. Eğitim; belirlenen tarihlerde Çarşamba günü 19.00-22.00 saatleri arasında planlanmaktadır ve teorik aktarım sonrasında uygulama ve grup süpervizyonuna da süreçte yer verilecektir.

03.04.2024

1.MODÜL

 ‘’Çocuk ve Gençler ile Klinik İlk Görüşme Becerileri Eğitimi’’

 

-Terapötik ilişkinin önemi

-Aileyle ilişki ve işbirliği süreci

-Anamnez süreci

-Terapi hedeflerinin belirlenmesi

-Terapi sürecini yapılandırma

-Okul çağı çocuklarıyla görüşme

-Ergenlik dönemindeki bireylerle görüşme

-Bebek ve küçük çocuklarla görüşme

-Danışana dair terapistin gözlem ve değerlendirmesi

-Terapistin değerlendirme araçları

2. MODÜL

‘’Çocuk ve Gençlerde Depresyonun Bilişsel Davranışçı Terapisi’’

-Depresyon çocuk ve gençlerde kendisini hangi belirtilerle gösterir?

-Depresyon neden olur?

-Çocuk ve ebeveyn depresyonu ilişkisi

-Depresyonun tedavisi

-Hafif depresyonun tedavisi

-Depresyonun davranışçı modeli

-Depresyonun bilişsel modeli

-Depresyonun bilişsel davranışçı terapisinde aşamalar

-Seansların genel yapısı

-Başa çıkma yöntemleri

-Aile ve yakınlar için rehber

-İntihar risk oranı değerlendirme

24.04.2024

3.MODÜL

‘’Çocuk ve Gençlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nın Bilişsel Davranışçı Terapisi’’

-Çekingen kişilik bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğu ilişkisi

-Sosyal anksiyete bozukluğuna özgü üç özellik

-Sosyal anksiyete bozukluğunun etiyolojisi

-Sosyal anksiyete bozukluğu bilişsel davranışçı modeli

-Sosyal anksiyete bozukluğu bdt protokolleri

-Formülasyon

-Seansların genel yapısı

4.MODÜL

‘’Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Terapisi’’

-Tanım ve belirtileri

-Genel terapi süreci

-Sınav öncesi durum

-Sınav dönemi

-Sınav sonrası dönem

-Sınav anksiyetesi bilişleri

-İşlevsiz biliş alanları-alternatif düşünceler

-Müdahale alanları

-Gevşeme egzersizleri ve öneriler

5.MODÜL

‘’Çocuk ve Gençlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk’un Bilişsel Davranışçı Terapisi’’

-Obsesyon ve kaygının farkları

-Okb’nin biyolojik ve psikolojik boyutu

-Okb’nin davranışsal modelleri

-Okb’nin bilişsel teorileri

-Okb’nin bilişsel davranışçı terapisi

-Okb ile ilişkili inançlar

-Yüzleştirme tepki önleme

-Formülasyon ve psikoeğitim

-Davranış deneyleri

-Küçük çocuklarla okb çalışma

08.05.2024-22.05.2024

Uygulamalara yer verilecektir.

26.06.2024

Grup süpervizyonu yürütülecektir.

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 3 Nisan 2024

Bitiş Tarihi: 26 Haziran 2024

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs / Online

Eğitim Süresi:

3 Nisan Çarşamba 2024,

24 Nisan 2024,

8 Mayıs 2024,

22 Mayıs 2024,

26 Haziran 2024  

Eğitim Ücreti: 3.500 TL (KDV Dahil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

EĞİTMENLER

Ayşenur Altıntaş

Uzm. Klinik Psikolog

Ayşenur Altıntaş Aydın

bottom of page