top of page
get-more-information-29112019.jpg

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

Çocuk Projektif Testler Eğitimi.png

ÇOCUK PROJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

Eğitimi Kimler Alabilir: Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin öğrencileri ile mezunları katılabilir.

 

Programın Tanımı: Projektif testler, çocuklarda ve ergenlerde iç dünyalarını ve duygularını, çevrelerine yönelik olarak görüşleri hakkında bilgi almak amacıyla kullanılan psikolojik tekniklerdendir.
 

Programın Amacı ve Kapsamı: Çocuklar ve ergenler için kullanılan projektif testlerle alanda çalışacaklar için uygulama, yorumlama yapabilmelerini ve testleri raporlandırabilmesini kapsamaktadır.
 

Eğitimin Kazanımları: Bu testlerin eğitimiyle alanında çalışacak kişilerin bilimsel ve bütüncül değerlendirme yapabilmesi, uzmana yönlendirme ve terapi süreçlerini daha etkin hale getirebilmeleri
hedeflenmektedir.


BİRİNCİ OTURUM (1,5 SAAT)
*Testler ile ilgili kullanım alanları ve uygulama ilkeleri, uygulama da dikkat edilecek unsurlar
*Projektif testlerin kullanımına giriş: uygulanması, puanlanması, yorumlanması ve raporlanması

İKİNCİ OTURUM (1,5 SAAT)
1. Beier Cümle Tamamlama Testi
ÜÇÜNCÜ OTURUM (1,5 SAAT)
2. Draw A Person Testi
3. Aile Çizim Testi

DÖRDÜNCÜ OTURUM (1 SAAT)
4. Cat Testi
BEŞİNCİ OTURUM (1 SAAT)
5. Louısa Duss Hikayeler Testi
SÜPERVİZYON


BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A; 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır.


DRAW A PERSON (Bir İnsan Çiz Testi): Çocuğun çizdiği insan figürü üzerine yapılan görüşme ile psikolojik değerlendirme imkânı sağlayan projektif bir tekniktir. Çizdiği insan figürünün çocuğun
kendisi ve çevresi ile ilgili tutumunu yansıttığı düşünülür. Çizilen insan figürü çocuğun iletişim problemlerinden kardeş kıskançlığına, depresyondan aile içindeki sorunlarına kadar pek çok konudaki
duygularına ilişkin ipuçları verir, ruh halini yansıtan ayrıntıları içerir.


AİLE ÇİZİM TESTİ: Maurice Parot tarafından Bir İnsan Çiz Testi temel alınarak geliştirilmiştir. Aile Çiz Testi çocuğun çizdiği aile resmi üzerinden yapılan görüşme ile psikolojik değerlendirme sürecini
yönlendirmektedir. Aile çizimi çocuğun aile içi ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini, ailede kendisini nerede gördüğünü, ailedeki diğer bireylerle ilişkilerini değerlendirme imkânı sağlayan projektif bir tekniktir.
- Hareketli Aile Çizim Testi
- Hayvan Çiz Testi


CAT (ÇOCUKLAR İÇİN ALGI) TESTİ
Testteki hikayelerin analiziyle yeme sorunları, kardeş kıskançlığı, tuvalet sorunu, ödipal dönem
kompleksleri vb. durumlar hakkında çocukla ilgili bilgi edinilir.


LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ
Test 4-12 yaş aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan ve zaman sınırlaması olmayan projektif bir testtir. Çocuğun hikayeleri tamamlamasıyla iç dünyasına yönelik duyguları, çatışmaları, bilinçaltıyla ilgili elde edilen bilgiler uzman kişi tarafından yorumlanır. Özellikle okulöncesi dönem çocukları için sıkça kullanılmaktadır.

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 13 Nisan 2024

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs / Online

Eğitim Süresi: 8 Saat

Eğitim Ücreti: 1.750 TL (KDV Dahil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

EĞİTMENLER

WhatsApp Image 2024-02-08 at 12.26.09.jpeg

Uzman Klinik Psikolog

Sezin Başoğlu

bottom of page