top of page
get-more-information-29112019.jpg

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

Çocuk Objektif Testler Eğitimi.png

ÇOCUK OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

Eğitimi Kimler Alabilir: Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin öğrencileri ile mezunları katılabilir.


Programın Tanımı: Test sonuçları değerlendirilirken objektif testlerde öznel yargılardan daha çok nesnel yargılar ön plandadır ve uygulayıcının teste müdahalesi sınırlıdır. Testin içerisindeki sorular,
soruların sorulma tekniği ve zamanı cevapların değerlendirme kriterleri tamamen belli olan testlerdir.


Programın Amacı ve Kapsamı: Objektif testlerle doğumdan itibaren bebek ve çocukların gelişimsel süreçlerini değerlendirmenin önemli bir parçası olarak uygulanması, yorumlanması ve raporlanmasını içermektedir. Bu testler, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, bilimsel veriler veren başta klinik, hastane vb. ortamlarda uygulanmaktadırlar. Teori tekniklerinin yanı sıra eğitim sonunda katılımcılardan uygulama yapmaları ve uygulamalarından birini danışan onayıyla kayda almaları istenmektedir. Kayda alınan uygulama, eğitmenimiz tarafından supervise edilmektedir.


Eğitimin Kazanımları: Çocuklarda erken dönemde ortaya çıkabilecek olası sorunların fark edilmesi için kullanılan bilimsel temelli testlerin uygulama becerisine etkin bir şekilde sahip olunması
hedeflenmektedir.

BİRİNCİ OTURUM (1,5 SAAT)
*Testler ile ilgili kullanım alanları ve uygulama ilkeleri, uygulama da dikkat edilecek unsurlar
*Objektif testlerin kullanımına giriş: uygulanması, puanlanması, yorumlanması ve raporlanması

İKİNCİ OTURUM (1,5 SAAT)
1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
ÜÇÜNCÜ OTURUM (1 SAAT)
2. Benton Görsel Bellek Testi
3. Burdon Dikkat Testi

DÖRDÜNCÜ OTURUM (1 SAAT)
4. Frostig Görsel Algı Testi
5. Gesell Gelişim Testi

BEŞİNCİ OTURUM (2,5 SAAT)
ALTINCI OTURUM
6. Metropolitan Okul Olgunluk Testi
7. Peabody Resim Kelime Testi
8. Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi


SÜPERVİZYON
ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel sorunlarını tespit etmek amacıyla ebeveyne/ bakım veren kişinin bilgisine başvurularak yapılan, bir değerlendirme aracıdır. Çocuğun gelişimsel durumunu,
dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-öz bakım alanlarındaki gelişim düzeyini kronolojik yaşı ve yaşıtlarına göre bakabilmektedir. Envanter gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebeklerin ve çocukların erken dönemde tanınması ve kendileri için gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlamaktadır.


METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve akademik çalışmalara hazır olup olmadıklarını öğrenmek amacıyla beş-altı yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir performans testidir. Çocukları
anaokulunun sonunda veya birinci sınıfın başlangıç aşamasında değerlendirmek için hazırlanmıştır.


BURDON DİKKAT TESTİ
Burdon Dikkat Testi; 10-20 yaş arasındaki kişilere uygulanan bir testtir. Test, çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Dikkat Eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla gruba ya da bireysel olarak uygulanabilmektedir.


PEABODY RESİM-KELİME TESTİ
Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime(kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Test sonucuna göre dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır. Gerekli durumlarda yönlendirme yapılmaktadır.


BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
Benton (1974) tarafından geliştirilen bir performans testidir.8 yaş ve üzerindeki kişilere bireysel olarak uygulanır. Benton Görsel Bellek Testi, görsel belleği; görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt
etmektedir.


FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ
Frostig Dr. Marianne Frostig tarafından geliştirilen, görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik olarak kullanılan, görsel algı ile ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlayan bir performans testidir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanır.


GESELL GELİŞİM TESTİ
Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçen bie gelişim testidir. Bu test, 2-7 yaş arası çocuklara uygulanır.


BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: Çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanabilen bu test bireyin görsel motor işlevini değerlendirir. Organik beyin hasarını ve nörolojik hasarı saptamada yardımcıdır. Fonksiyon kaybı, çeşitli organik beyin hasarlarını anlama ve nörolojik bulgu varsa bunu
değerlendirmede ilk adımdır.

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 23 Mart 2024

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs / Online

Eğitim Süresi: 8 Saat

Eğitim Ücreti: 1.750 TL (KDV Dahil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

EĞİTMENLER

WhatsApp Image 2024-02-08 at 12.26.09.jpeg

Uzman Klinik Psikolog

Sezin Başoğlu

bottom of page