top of page
get-more-information-29112019.jpg
Banka Hukukunda Uzman Arabuluculuk

BANKA HUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

Banka Hukuku, bankacılık ve finansal işlemlerle ilgili yasaları, düzenlemeleri, bankaların ve finansal kurumların faaliyetlerini düzenleyen ayrıca finansal piyasaların işleyişine dair hükümleri ve yatırımcı haklarını koruyan yasaları ve kuralları içeren hukuk dalıdır. 6325 Sayılı hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 6.maddesi ile Daire başkanlığına, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. 

 

24 saat teorik, 8 saat uygulama olmak üzere toplam 32 saat sürecek programda, katılımcıların edindikleri bilgiler sayesinde müzakereleri yönetme, etkin soru sorma, uyuşmazlığın nitelikli analizi, tarafların yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirme ve taraflar için süreci en verimli şekilde sonlandırma konularında yeterliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır. 

 

Hibrit eğitim modeli ile gerçekleştirilecek olan Banka Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılım zorunludur. 1/12 oranında devamsızlık hakkı olup, bu süreden fazla devam etmeyen adaylara sertifika düzenlenmemektedir.

 

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından aynı zaman dilimi içerisinde birçok uzmanlık alanında eğitim verilmektedir. Bu nedenle katılımcıların aynı anda başvurdukları herhangi iki veya daha fazla Uzman Arabuluculuk eğitimlerinde ders çakışması yaşaması halinde ARASİS tarafında sistem dışına çıkarılmaktadırlar.

Katılımcıların bu ayrıntıyı dikkate almasını ve Uzmanlıklara o şekilde başvurmasını önemle rica ederiz.

 

Eğitimin İçeriği

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Uyuşmazlıkları 

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Uyuşmazlıkları

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Uyuşmazlıkları 

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Uyuşmazlıkları 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Uyuşmazlıkları 

Uygulama Eğitimi

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2024

Bitiş Tarihi: 25 Şubat 2024

Başlama Saati: 10:00

Başlama Saati18:00

Eğitim Yöntemi: Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs

Eğitim Süresi: 32 Saat

Eğitim Ücreti: 3.000 TL (KDV Dahil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page