top of page
get-more-information-29112019.jpg
Arabuluculuk Temel Eğitim

ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ

Arabuluculuk Temel Eğitimi

 

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Arabuluculuk eğitimi” başlıklı 22 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.”  hükmü yer almaktadır. 

 

Eğitimi Kimler Alabilir

Temel Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu olup, mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip kişiler tarafından alınabilir. Hukuk fakültesinden mezunu olduğunu gösteren belge ve 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösteren belgeleri olan herkes Arabuluculuk eğitimi alabilir.

Eğitim Şekli: Yüz yüze

Eğitim Saati: 84 Saat

Teorik Eğitim: 68 Saat

Uygulama Eğitimi: 16 Saat

Eğitim Tarihleri: 24-25 Şubat, 2-3 Mart, 9-10 Mart, 16-17 Mart, 23-24 Mart, 30-31 Mart

Eğitim Saatleri: 10:00 - 18:00

Devam Zorunluluğu; Eğitimlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. 1/12 Oranını aşan durumlarda katılımcı devamsız sayılacaktır. 

 

Arabuluculuk Eğitimi

MADDE 32 – (1) Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.

(2) Arabulucu olacak kişilere altmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere asgari toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.

(3) Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde, eğitim modülü esas alınır.

(4) Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 24 Şubat 2024

Bitiş Tarihi: 31 Mart 2024

Başlama Saati: 10:00

Başlama Saati: 18:00

Eğitim Yöntemi: Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs

Eğitim Süresi: 6 Hafta

Eğitim Ücreti: 10.000 TL (KDV Dahil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page