top of page
get-more-information-29112019.jpg
Adli Hakimlik Kampı

ADLİ HAKİMLİK KAMPI

PROGRAMIN AMACI

Adli yargı hâkimlik ve savcılık sınavına girecek öğrencilere yüz yüze eğitim vererek sınava hazırlamak amacıyla bu eğitim verilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak; avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak,

c) Adli yargı – Avukatlık adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdari yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

KAMPTA UYGULANACAK DERS SAATLERİ

Anayasa Hukuku: 10 saat

İdare Hukuku: 11 saat

İdari Yargılama Usulü Hukuku: 10 saat

Ceza Hukuku Genel-Özel: 14 saat

Ceza Muhakemesi Hukuku: 7 saat

Medeni Usul Hukuku: 10 saat

Medeni Hukuk: 19 saat

Borçlar Hukuku Genel-Özel: 10 saat

Ticaret Hukuku: 19 saat

İcra İflas Hukuku: 10 saat

İş Hukuku: 10 saat

TOPLAM: 130 SAAT

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 22 Haziran 2024

Bitiş Tarihi: -

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs

Eğitim Süresi: 115 Saat
Eğitim Günleri: -
 

Eğitim Ücreti: Duyurulacak.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page