top of page
get-more-information-29112019.jpg

PROFESYONEL YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK OKULU

Sürdürülebilir Liderlik

SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK

PROGRAMIN AMACI

Günümüz toplumlarının karşı karşıya olduğu, içinde bulunduğumuz bilgi çağının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan, son derece karmaşık sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel problemlere ilişkin farkındalığı ve duyarlılığı olan, bu problemlerin çözümü yolunda çevresindeki bireylere bakış açısı kazandıran ve ortak bir amaca etrafında onları organize eden liderlik olarak tanımlanan sürdürülebilir liderlik, bu sertifika programı kapsamında hem örgütsel açıdan hem de sahip olunması gerekli kişilik özellikleri bakımından ele alınmıştır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

-Katılımcılar, sürdürülebilir liderlik kavramları, ilkeleri ve teorileri hakkında temel bir anlayış geliştirir. Bu çerçevede, sürdürülebilirlikle ilgili literatürdeki güncel gelişmeleri takip eder ve bu bilgileri liderlik rollerine entegre etme becerisi kazanır.

-Program, katılımcılara çevresel ve sosyal sorumluluk bilincini artırma fırsatı sunar. Sürdürülebilir liderlerin çevresel etkileri ve toplumsal sorumlulukları değerlendirme yeteneklerini geliştirmelerine odaklanır.

-Katılımcılar, iş ahlakı ve etik liderlik konularında derinlemesine bir anlayış kazanır. Sürdürülebilir liderlik, etik değerlere dayalı kararlar alma, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi unsurları içerir.

-Program, sürdürülebilir liderlerin inovasyonu teşvik etme ve değişim yönetiminde etkili olma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlar. Bu çerçevede, katılımcılar yenilikçi düşünceyi teşvik etme ve organizasyonel değişim süreçlerini yönlendirme becerilerini geliştirir.​

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 1 Haziran 2024

Bitiş Tarihi: 22 Haziran 2024

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs / Online

Eğitim Süresi: 20 saat / 4 Hafta
Eğitim Günl
eri: Cumartesi-Pazar 09:00-15:00 

Eğitim Ücreti: 6.000 TL + KDV

PROGRAM BROŞÜRÜ [İNDİR]

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

PROGRAM İÇERİĞİ

EĞİTMENLER

Pınar Sarp

Dr. Pınar Sarp Hüseyin

Aykut Arıkan

Prof. Dr. Aykut Arıkan

Roza Süleymanoğlu

Dr. Roza Süleymanoğlu

Pelin Vardarlıer

Doç. Dr. Pelin Vardarlıer

Eğitmen

Prof. Dr. Uğur Yozgat

bottom of page