top of page
get-more-information-29112019.jpg

KURUMSAL YÖNETİM OKULU

Finansal Yönetim

FİNANSAL YÖNETİM

PROGRAMIN AMACI

Son yıllarda finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesi bir yandan yeni finansal yönetim tekniklerini gündeme getirmiş, diğer yandan da bu alandaki risk ve belirsizlikleri çoğaltarak finansal risk yönetiminin önemini arttırmıştır. Finansal Yönetim Uzmanlığı Programı interdisipliner bir yapı içerisinde kurgulanarak günümüz dünyasındaki ekonomik gelişmeleri anlayan, öngörebilen, analiz eden ve çözüm önerileri sunabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

-Finansal yönetimde temel kavraları anlama, bütçeleme ve finansal planlama yeteneği.
 

-Finansal riskleri tanıma, analiz etme ve etkili bir şekilde yönetme becerisi.

 

-Finansal tabloları yorumlama ve şirket performansını değerlendirme yeteneği.

 

-Yatırım alternatiflerini değerlendirme, portföy yönetimi ve sermaye bütçelemesi konularında bilgi sahibi olma.

 

-Şirketlerarası finansman, sermaye yapısı ve hisse senedi gibi finansman araçlarını anlama ve uygulama yeteneği.

HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: 04.05.2024

Bitiş Tarihi: -------

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs / Online

Eğitim Süresi: -------
Eğitim Günleri: 
Cumartesi-Pazar
09:00-16:00 

Eğitim Ücreti: -------

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

PROGRAM İÇERİĞİ

EĞİTMENLER

Eğitmen

Prof. Dr. Halit Targan Ünal

Eğitmen

Prof. Dr. Nihal Saban

Turgay Münyas

Dr. Turgay Münyas

Eğitmen

Dr. İrfan Ersin

Eğitmen

Dr. İlker Calayoğlu

Eğitmen

Doç. Dr. Bülent Günceler

Eğitmen

Dr. Beyhan Yaslıdağ

bottom of page