top of page

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

Micro MBA (1).png

PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME BECERİLERİ

PROGRAMIN AMACI

Katılımcılara karmaşık problemleri tanımlama, analiz etme ve etkili çözümler üretme becerilerini kazandırmak. Yaratıcı düşünceyi teşvik ederek problem çözme süreçlerini iyileştirmek. Belirsizlik ve risk altında etkili kararlar alabilme yeteneklerini geliştirmek.


EĞİTİM İÇERİĞİ

*Problem Tanımlama ve Analiz

*Karar Alma Süreçleri

*Ekip Çalışması ve İletişimin Karar Almada Önemi


ÖĞRENİM ÇIKTILARI

*Katılımcılar, karşılaştıkları problemleri tanımlama ve analiz etme yeteneklerini geliştirirler.

*Katılımcılar, çeşitli karar alma stratejilerini uygulama ve değerlendirme yetenekleri gelişecektir.

*Farklı bakış açılarını birleştirme ve grup içinde uyumu artırma yetenekleri gelişecektir.
HEMEN BAŞVUR!

Başlangıç Tarihi: ---

Bitiş Tarihi: ---

Eğitim Yöntemi: Online/Yüzyüze

Eğitim Yeri: Mecidiyeköy Kampüs / Online

Eğitim Süresi: 5 saat / Eğitim Günleri: Cumartesi 10:00-15:00

Eğitim Ücreti: 2.750 TL (KDV Dahil)

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
EĞİTMENLER
bottom of page